ИЗВАЛКАЈ СЕ И ИСЧИСТИ

ЗЕЛЕНА СОНЧЕВА

ЗЕЛЕНА СОНЧЕВА

Бидејќи „СОНЧЕВА – Земјата на сонцето“ е куќата во која живееме сите, сосема е природно да направиме пролетно чистење во домовите, градините и непосредната околина и тоа чистење го нарекуваме: „ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД“.

ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД 2022

Заедно со Пивара Скопје, ПАКОМАК, Министерството за животна средина, Министерството за земјоделство, 25 општини, училишта и локални поддржувачи, професионални и аматерски спортски клубови и најдобрите компании во Северна Македонија, МЕН ЕНД МАУНТЕН ја организира оваа пролетна акција за чистење од 6.-8. мај 2022 година. Сите излегуваат и собираат што е можно повеќе отпад во нивната непосредна околина и го носат до следната ПАКОМАК или локална станица за отпад. Го собираме целиот отпад од викендот за пролетно чистење и ја мериме неговата тежина.

ДЕЛОТ СО ИНСТИТУЦИИТЕ

За секои 10 килограми отпад садиме дрво. Заедно со Национални шуми, Министерството за земјоделство, волонтери, невладини организации и научници од Институтот за биологија и геологија од Универзитетот во Скопје ги истражуваме вистинските места и вистинските видови за големите акции за садење дрвја.

 

ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 2021 ГОДИНА

Во текот на првата ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД во 2021 година успеавме да собереме повеќе од 175.000 кг отпад во рок од 3 дена, обраќајќи се до повеќе од 400.000 луѓе и 1.000 волонтери. „ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД“ стана синоним за заеднички мотив што го носат сите општествени групи. Така во 2021 година собравме повеќе од 17.500 дрвја кои се посветени на ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД од Министерството за земјоделство.

СОНЧЕВА ГОРА – ПЛАТФОРМА ЗА ДОНАЦИИ

Logo, company name Description automatically generatedВо 2022 година ќе воведеме нова платформа за приватни и корпоративни донатори. Овие донации ќе бидат искористени за купување и засадување дрвја низ општините во Северна Македонија. Овие шуми треба да бидат видливи и пристапни за граѓаните и ги нарекуваме „СОНЧЕВА ГОРА“, а дополнително се означени со имињата на донаторите. 
Ова е највидливиот начин да се промовира социјалната и еколошката посветеност на приватните луѓе, како и компаниите со високи стандарди. Овие пошумувања се одржуваат од страна на општините и
 се континуирано контролирани од Мен енд Маунтен, така што инвестирањето во одржливи зелени острови, паркови и шуми ќе стане добро искуство за граѓаните.

 

ГОЛОВИ ЗА ЗЕЛЕНА СОНЧЕВА 2022 г

Logo Description automatically generated with low confidenceВо 2022 година го удвојуваме бројот на општини-учеснички во Северна Македонија и се обратиме до повеќе од 1.000.000 граѓани. Во тие 25 општини ученици, невладини организации, еколошки активисти, обични луѓе, спортски клубови, вработени во администрација, пожарникари итн. повторно ќе го собираат отпадот во нивната директна околина за време на ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД 6.-8. мај 2022 година. Нашите волонтери ги едуцираат сите учесници за селекцирање и управување со отпадот во нивната директна околина. Со собраниот отпад повторно ќе можеме да собереме значителен број дрвја за засадување на СОНЧЕВА ГОРА – националните зелени острови што ќе растат секоја година.

НАШИ ПАРТНЕРИ ОВАА ГОДИНА:

6. мај 2022

 • Аеродром (Скопје)
 • Валандово
 • Велес
 • Берово
 • Битола
 • Град Скопје
 • Ѓорче Петров (Скопје)  
 • Кавадарци    
 • Кратово         
 • Крива Паланка
 • Крушево
 • Куманово
 • Сарај (Скопје)
 • Теарце
7. мај 2022
 • Битола
 • Босилово
 • Демир Капија
 • Гостивар
 • Ѓорче Петров (Скопје)       
 • Охрид
 • Прилеп          
 • Тетово
 • Штип
 • Велес
8 мај 2022
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Конце

9. мај 2022

 • Дебар (СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА)

 

17.-18. мај 2022

 • Шуто Оризари (Специјална акција)

ALL LOCATIONS ON 6. MAY 2022

Aerodrom: 6. May +

8am till 12pm

 • OOU “Ljuben Lape” and the Kindergarden “Bambi”
 • OOU “Gjorgjija Pulevski” and kindergarden “Srnichka”
 • OOU “Lazo Angeleski” and Kindergarden “Buba Mara” and the kids Street
 • Shopping Center “Lisice”

Berovo: 6. May +

Starting Time: 9:00

 • From Manastir to Saint Bogorodica
 • City Park river from both sides
 • Paket Market – Lovno
 • Path on Berovo lake
 • Circle path towards Calipso

Bitola: 6. May +

10 am till 2 pm

 • Street: Industriska across Star Progres and Bitolatex (ул.Индустриска наспроти стар Прогрес и Битолатекс)
 • Street Kocho Racin (left side) (ул.Кочо Рацин – лева страна)
 • The road toward village Bistrica near MV Schwarz (Пат за село Бистрица кај мв Шварц)
 • ARM
 • Bukovo (с.Буково)
 • Bataljon Stiv Naumov near The Beauties (ул. Баталјон Стив Наумов кај Убавиците)
 • All central elementary and highs schools

City of Skopje | Pivara Skopje on Vodno: 6. May

09:00 – 14:00

Gjorce Petrov: 6. May +

Start: 10 am

 • Hrom Poljana
 • Jurija near the hospital “St. Lazar”
 • Dame Gruev near Koktabuildings 50 and 52

Kavardarci: 6. May +

9am to 12pm

Gathering place: Main Square

 • Street: “Gjore Brushanski” (Kavadarecki Dol)
 • Street: “Gjorgji Sokolov” with North Bulevar (Teniss playgroung, buildings Belka)
 • Street: “Klinska” Kalnica

Kratovo: 6. May +

9:00-12:00

 • Central region (protected)
 • Sport terrains
 • Educational institutions
 • Kej of Kratovska Reka

Kriva Palanka: 6. May +

Time 9:00 – 11:00

 • 53 locations

Kriva Palanka TEPSIJA: 6. May +

Time 12:00 – 13:30

 • New Main Square

Krusevo: 6. May 2022 +

11 am

 • Gumenje
 • Elementary School Nikola Karev
 • „Kaj Klupata“

Kumanovo: 6. May 2022 +

 • Riverbank from both sides of the river Kumanovska
 • Big wild depony

Veles: 6. May 2022

(Possible new dates and locations)

 • River Babuna
 • Lake Mladost

Saraj: 6. May +

9 am

 • Matka

Tearce: 6. May +

Start: 11am infront of the participating schools

 • Village Tearce – OOU „Kiril Pejchinovik”
 • Village Nerashte – OOU “Ismail Kjemali”
 • Village Odri – OOU “Faik Konica”
 • Village Glogji– OOU „Asdreni“
 • Village Slatino – OOU „Ekrem Chabej”
 • Village Leshok – OOU „Kiril Pejchinovikj”
 • Village Neproshteno – OOU „Ekjrem Chabej”
 • Village Dobroshte – OOU „Faik Konica“

Valandovo: 6. May +

10 am

 • City Valandovo (place called „Suva Reka” till the place called “Stranec” with gathering place on the location itelf (Град Валандово (место викано „Сува река“ па се до место викано „Странец“ со збирно место на самата локација))
 • Udovo (true all place with gathering there) (Удово (низ цело населено место со збирно место во паркот во самото населено место))

 

ALL LOCATIONS ON 7. MAY 2022

Bitola: 7. May +

 • 3 wastelands (They will send us the locations additionally)

Bosilovo: 7. May +

8 am infront the Municipality Building

 • Monastery “Sent Kliment and Naum”, village Hamzali

Demir Kapija: 7. May +

 • Entrance of Demir Kapija (enter of the E750 highway)
 • Left esplanade of river Boshava from the new bridge to the entrance of the river Vardar
 • Path to the depandance (fishery Aquatica)

Gjorce Petrov: 7. May +

 • Kross in village Kuchkovo (organized transport)

Gostivar: 7. May +

Time: 9:30 – 12:30

Gathering Place in front of the Municipality building

 • High School Economy
 • City Hospital
 • Big Market
 • Culture Home

Ohrid: 7. May 2022 +

Starting point: 10am at the Beach Gorica

 • Backyards of the all highschools and the sorroundings
 • Line from Hotel Park to the former Child Clinic

Prilep: 7. May +

From 8am till 12pm

Gathering place: Parking Lot near the lake

 • Komplex “Artificial Lake” Prilep

Stip: 7. May +

9 am

Gathering place: Municipality building

 • Sonchev Grad neighbourhood Duzlak (Населба Сончев Град (Дузлак))
 • Pedestrian path in the part near Banja Kezovica (Novo Selo) (Пешачка патека во делот кај Бања Кежовица (Ново Село))
 • Kosovska (Near Antenna) (ул. Косовска (Кај Антената))

Tetovo: 7. May +

9:30 am

 • Green Parks
 • Banja
 • Tetovchanka
 • Te Medicine ne
 • Industriska
 • Kale from Tetovo

Veles: 7. May?? (Possible new dates and locations)

 • River Babuna
 • Lake Mladost

 

ALL LOCATIONS ON 8. MAY 2022

 

Gevgelija: 8. May

9:00 Start time

 • Archeological site Vardarski Rid
 • Novo Petlje entrance of the city between the rails and Zimov (green surface)
 • Former Kasarna

Konče 8. May

10 am

 • Lake Mantovo
 • The holiday houses and villas around

Strumica: 8. May

9 am

 • Industrial Zone (Behing BONI Integradba)  Street. Agroberza

9. MAY 2022

Debar: 9. May 2022 +

9 am

 • Debar Lake (meeting point)

17.-18. MAY 2022

Shuto Orizari: 17.-18. May

 • From Stovariste Dzidi Komerc to Poranesna Pretovarna Stanica

Contact:
home@manandmountain.com
Slavejko Arsov 58
1000 Skopje
RN Macedonia | Europe

Copyright 2022 Man And Mountain LLC